Binnen deze omgeving kunnen editors content toevoegen aan het (aan hun rol) toegewezen domein.